آبنمای دیجیتال شهرداری کرج

آبنمای دیجیتال شهرداری کرج
 • # صنعتی
 • # لوگو
 • # طراحی
 • # آبنما
 • # آبنمای_دیجیتال
 • # شهرداری
 • # مبلمان_شهری
 • # دکور
 • # دکوراسیون
 • # آبنمای_مدرن
 • # آبنمای_شهری

آبنمای دیجیتال

کارفرما: شهرداری کرج

طول آبنما: 3.5 متر ، 5 پکیج 71 س. م.

سال اجرا:1389