آبنمای دیجیتال اربیل عراق

آبنمای دیجیتال اربیل عراق
آبنمای دیجیتال اربیل عراق
آبنمای دیجیتال اربیل عراق
آبنمای دیجیتال اربیل عراق
آبنمای دیجیتال اربیل عراق

آبنمای دیجیتال چیست؟

آبنمای دیجیتال پرده نمایشی مهیج از آب می باشد، که ریزش های کنترل شده آب، طرحها و انیمیشن های متعددی را شکل می دهد، و می تواند صدها کاربرد متنوع داشته باشد.در این آبنما برای ایجاد تصاویر و متن از هیچ صفحه شیشه ای  یا چیزی شبیه آن استفاده نمی شود و تنها با استفاده از برش دقیق آب توسط نازلهای حساس دستگاه، تصاویر و متن به وجود می آیند.

آبنمای دیجیتال مجتمع تجاری در یزد در سال 1391ساخته و نصب گردید.

برچسب ها:

  • صنعتی
  • لوگو
  • طراحی
  • آبنما
  • تصویری
  • دکور
  • مبلمان_شهری
  • صادرات
  • نوشتاری
  • شهرداری