آبنمای دیجیتال پارک علم و فناوری یزد

آبنمای دیجیتال پارک علم و فناوری یزد
  • # صنعتی
  • # لوگو
  • # طراحی
  • # آبنما
  • # تصویری
  • # نوشتاری
  • # تبلیغات

آبنمای دیجیتال چیست؟

آبنمای دیجیتال پرده نمایشی مهیج از آب می باشد، که ریزش های کنترل شده آب، طرحها و انیمیشن های متعددی را شکل می دهد، و می تواند صدها کاربرد متنوع داشته باشد.در این آبنما برای ایجاد تصاویر و متن از هیچ صفحه شیشه ای  یا چیزی شبیه آن استفاده نمی شود و تنها با استفاده از برش دقیق آب توسط نازلهای حساس دستگاه، تصاویر و متن به وجود می آیند.

آبنمای دیجیتال پارک علم و فناوری یزد در سال 1388ساخته و نصب گردید.