آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس

آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس
 • # صنعتی
 • # لوگو
 • # طراحی
 • # آبنما
 • # آبنمای_دیجیتال
 • # آبنمای_سه_بعدی
 • # آبنمای_پرده_ای
 • # آبنمای_دایره_ای
 • # آبنمای_تصویری
 • # شهرداری
 • # پردیس
 • # مجتمع
 • # شهری

آبنمای سه بعدی شکل دیگر آبنمای دیجیتال می باشد با این تفاوت که پکیج ها بصورت خطی نیستند و بصورت سفارشی در انحناء خاص یا بصورت دایره ای می تواند تولید شوند.


آبنمای سه بعدی با قطر 4 متر و 16 پکیج

کارفرما: شهرداری پردیس

سال اجرا:1392