آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس

آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس
آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس
آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس
آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس
آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس
آبنمای سه بعدی شهرداری پردیس

آبنمای سه بعدی شکل دیگر آبنمای دیجیتال می باشد با این تفاوت که پکیج ها بصورت خطی نیستند و بصورت سفارشی در انحناء خاص یا بصورت دایره ای می تواند تولید شوند.


آبنمای سه بعدی با قطر 4 متر و 16 پکیج

کارفرما: شهرداری پردیس

سال اجرا:1392


برچسب ها:

 • صنعتی
 • لوگو
 • طراحی
 • آبنما
 • آبنمای_دیجیتال
 • آبنمای_سه_بعدی
 • آبنمای_پرده_ای
 • آبنمای_دایره_ای
 • آبنمای_تصویری
 • شهرداری
 • پردیس
 • مجتمع
 • شهری